Zákazník e-shopu Kegel24 má v souladu s platnými předpisy nárok oznámit reklamaci, pokud mu bylo doručeno vadné zboží.

Prodávající prohlašuje, že má zákonnou povinnost dodat zboží, které se stalo předmětem objednávky, bez fyzických nebo právních vad. Pokud má zboží vadu, spotřebitel může požadovat snížení ceny, odstoupení od kupní smlouvy, výměnu zboží za výrobek bez vad nebo jeho opravu.

REKLAMACE

Prodávající nese odpovědnost z titulu odpovědnosti za vady, pokud ke zjištění fyzické vady zboží dojde ve lhůtě dvou let od jeho prodeje spotřebiteli. (Více informací v Obchodních podmínkách)

POKUD CHCETE OZNÁMIT REKLAMACI, POSTUPUJTE PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH POKYNŮ:

*Reklamaci nám oznamte na e-mailovou adresu: info@kegel24.cz. V textu zprávy přesně popište vadu zboží, zašlete fotografie, na kterých je vada viditelná, oznamte výši a druh nároku.

* V odpovědi na vaši zprávu vám sdělíme, že jsme vaši reklamaci zaevidovali.

* Vaši reklamaci posoudíme do 14 pracovních dnů a budeme vás informovat o jejím výsledku.

* Jestliže reklamaci uznáme, požádáme vás, abyste postupovali podle těchto pokynů:

  1. Zabalte vadné zboží do balíku a přiložte k němu doklad o prodeji.
  2. Balík zašlete na adresu uvedenou v naší e-mailové zprávě nebo ho předejte kurýrovi, kterého jsme tím pověřili.
  3. Balík musí být označený textem: reklamace / www.kegel24.cz/ objednávka: .…

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Můžeme vám pomoci!

48 182 610 894

info@kegel24.cz

Jsme vám k dispozici:
Pon. - Pát. 8.00 - 16.00